KoloBa SOFT Black Edition, midi, sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att KoloBa SOFT Black Edition, midi, sluten stomipåse är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 20 december 2012.

Publicerad 10 december 2012