TLV logotyp
TLV logotyp

I-Fine S, pennkanyler, ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att I-Fine S, pennkanyler för administrering av insulin, är kostnadseffektiva till ansökta priser. I-Fine S kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Publicerad 08 juli 2013