BD Emerald, injektionsspruta luer, 3-komponentsspruta ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att BD Emerald, injektionsspruta luer, 3-komponentsspruta är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 17 september 2013.

Publicerad 03 september 2013