TLV logotyp
TLV logotyp

L´espace ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att L´espace andningsbehållare, i utformning med mask eller munstycke, kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 10 april 2014.

Publicerad 31 mars 2014