Haemolance Plus ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Haemolance Plus, blodprovstagare för engångsbruk med säkerhetslancett, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 23 juni 2014.

Publicerad 10 juni 2014