TLV logotyp
TLV logotyp

Mylife Unio, teststickor, ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Mylife Unio, teststickor för mätning av blodglukos att användas med Mylife Unio blodglukosmätningssystem vid självtester, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 23 juni 2014.

Publicerad 10 juni 2014