Neria Multi infusionsset ingår i läkemedelsförmånen

Vi bedömer att Neria Multi infusionsset är kostnadseffektivt till ansökt pris och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånen.

Beslutet gäller från och med den 8 juli 2014

Publicerad 24 juni 2014