TLV logotyp
TLV logotyp

I-Fine pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att I-Fine pennkanyl är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 10 november 2014.

Publicerad 27 oktober 2014