Wellion Medfine ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Wellion Medfine pennkanyl, 4 mm, är kostnadseffektiv till ansökt pris och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2014.

Publicerad 24 november 2014