TLV logotyp
TLV logotyp

Crono PID/PAR paket ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Crono PID/PAR paket, tillbehör för subkutan infusion av läkemedel, är kostnadseffektiva till ansökta priser och kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 12 december 2014