TLV logotyp
TLV logotyp

Neria Soft 90 infusionsset och Neria Soft 90 kanyl ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Neria Soft 90 infusionsset och kanyl är kostnadseffektiva till ansökta priser. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda, Neria Soft 90 och Neria Soft 90 kanyl kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Besluten gäller från och med den 23 mars 2015

Publicerad 12 mars 2015