TLV logotyp
TLV logotyp

Hollister Moderma Flex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Hollister Moderma Flex urostomipåse är kostnadseffektiv till ansökt pris. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Hollister Moderma Flex urostomipåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 11 maj 2015.

Publicerad 27 april 2015