TLV logotyp
TLV logotyp

SC90 6 mm infusionsset ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att SC90 6 mm, infusionsset med 90 graders stålkanyl, är kostnadseffektiv till ansökt pris. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda, SC90 6 mm kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 20 maj 2015.

Publicerad 08 maj 2015