Urinuppsamlingspåse ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att Urinuppsamlingspåse för stomiopererade, är kostnadseffektiv till ansökt pris. Förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Urinuppsamlingspåse kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2015.

Publicerad 05 juni 2015