TLV logotyp
TLV logotyp

NovoFine, kanyl till insulinpennor med standardfattning, ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att NovoFine, kanyl till insulinpennor med standardfattning, är kostnadseffektiv till ansökt pris.

Förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoFine kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 12 juni 2015