TLV logotyp
TLV logotyp

Moderma Flex VO sluten konvex 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO sluten konvex 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 8 september 2015

Publicerad 26 augusti 2015