Moderma Flex VO tömbar 1-delspåse för stomiopererade, ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande Moderma Flex VO tömbar 1-delspåse som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.Besluten gäller från och med den 8 september 2015.

Publicerad 26 augusti 2015