TLV logotyp
TLV logotyp

B. Braun Stomibälte ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda gällande B. Braun stomibälte som därför kan subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 10 september 2015.

Publicerad 27 augusti 2015