TLV logotyp
TLV logotyp

Droplet pennkanyl till insulinpennor ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Droplet pennkanyl till insulinpennor kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 29 september 2015