Logotype. Gå till startsidan

ZenSetiv halvmånehäfta ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv halvmånehäfta, hydrokolloid och mikroporös häfta för extra förstärkning av stomibandagets hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2015