TLV logotyp
TLV logotyp

BD PlastiPak injektionsspruta 1ml ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD PlastiPak injektionsspruta med luerfattning 1ml kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 15 januari 2016