TLV logotyp
TLV logotyp

Adapt Universal Remover Wipes ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Adapt Universal Remover Wipes kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 11 februari 2016.

Publicerad 23 februari 2016