TLV logotyp
TLV logotyp

Freedom Spruta 60ml och 30ml ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Spruta 60 ml och 30 ml kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet träder i kraft den 2 juni 2016.

Publicerad 20 maj 2016