TLV logotyp
TLV logotyp

i-Life, i-jet ampull 3 ml ingår i läkemedelsförmånerna

Vi bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. i-Life, i-jet ampull 3 ml, en läkemedelsampull för subkutana infusioner av läkemedel, kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 30 juni 2016