TLV logotyp
TLV logotyp

Natura Plus urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Natura Plus urostomipåse med kopplingsring, flerkammarpåse, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 12 september 2016.

Beslutet fattades den 29 augusti 2016.

Publicerad 29 augusti 2016