TLV logotyp
TLV logotyp

Dansac X-strips ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac X-strips, hudskyddande häfta för stomivård, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 oktober 2016.

Beslutet fattades den 23 september 2016.

Publicerad 23 september 2016