Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

GlucoMen Areo Beta Keton Sensor ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. GlucoMen Areo Beta Keton Sensor, teststicka för patientmätning av betaketoner i blod, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 25 november 2016.

Beslutet fattades den 11 november 2016.

Sidinformation


Publicerad
14 november 2016