TLV logotyp
TLV logotyp

Esteem + Flex Convex ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem + Flex Convex kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 30 mars 2017.

Beslutet fattades den 16 mars 2017.

Publicerad 17 mars 2017