TLV logotyp
TLV logotyp

Esteem+ Flex Convex urostomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Esteem+ Flex Convex urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 6 april 2017.

Beslutet fattades den 24 mars 2017.

Publicerad 24 mars 2017