NovoPen 5 Plus ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovoPen 5 Plus kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 26 april 2017.

Publicerad 13 april 2017