BD pennkayler 6 mm ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. BD pennkayler 6 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 30 maj 2017.

Publicerad 16 maj 2017