TLV logotyp
TLV logotyp

SenSura Mio 1-dels Convex Light ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio 1-dels Högflödespåse med mjukt utlopp och SenSura Mio 1-dels Convex Light Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017.

Publicerad 19 maj 2017