TLV logotyp
TLV logotyp

LoFric kateter nelaton ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. LoFric kateter nelaton kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 12 juni 2017.

Publicerad 29 maj 2017