Flair Active 1-dels sluten stomipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flair Active 1-dels sluten stomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.

Publicerad 02 juni 2017