TLV logotyp
TLV logotyp

Insupen pennkanyl ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Insupen pennkanyl 33 G 4 mm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

 Beslutet gäller från och med den 15 juni 2017.

Publicerad 02 juni 2017