SenSura Mio Click Högflödespåsar ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Högflödespåse, SenSura Mio Click Högflödespåse Mini och SenSura Mio Click Högflödespåse med mjukt utlopp kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 21 juni 2017.

Publicerad 07 juni 2017