Dansac Adhesive remover wipes ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Dansac Adhesive remover wipes kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.

Publicerad 19 juni 2017