TLV logotyp
TLV logotyp

ZenSetiv häftbortagningsspray ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. ZenSetiv häftbortagningsspray kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 30 juni 2017.

Publicerad 20 juni 2017