TLV logotyp
TLV logotyp

Wellion Leonardo, teststickor för blodketon ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Leonardo, WELL11-10KET teststickor för blodketon kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.

Publicerad 05 september 2017