Wellion Pro2, blodprovstagare ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Wellion Pro2, WELL920, Blodprovstagare, flergångs, 10 olika stickdjup kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.

Publicerad 05 september 2017