TLV logotyp
TLV logotyp

ZenSetiv 1-p Post-Op ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda, ZenSiv 1-Post-Op, tömbart stomibandage kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 14 september 2017.

Publicerad 05 september 2017