Wellion Galileo teststickor ingår i läkemedelsfömånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda och Wellion Galileo teststickor för blodketon ingår därför i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 september 2017.

Publicerad 06 september 2017