NovaLife 2 huvudskyddsplatta ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. NovaLife 2 hudskyddsplatta kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 31 oktober 2017.

Senast uppdaterad 21 november 2019