TLV logotyp
TLV logotyp

Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Salts Confidence Natural Soft Convex, Sluten och Tömbar, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.

Publicerad 10 november 2017