TLV logotyp
TLV logotyp

Accu-Chek Guide insulinrådgivare, teststickor till blodglukosmätare, ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Accu-Chek Guide insulinrådgivare kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 13 november 2017.

Publicerad 13 november 2017