Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex tömbar maxipåse ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Flexima Active O´Convex, Roll`Up, Konvex, tömbar maxipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.

Publicerad 17 november 2017