SenSura Mio Click Urostomipås ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda. SenSura Mio Click Urostomipåse kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 8 december 2017.

Publicerad 24 november 2017