TLV logotyp
TLV logotyp

Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda. Freedom Administration set, reglerbar flödesslang, kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2017.

Publicerad 28 november 2017