KoloBa SOFT Black Edition MAXI ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
KoloBa SOFT Black Edition MAXI kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 4 januari 2018.

Publicerad 22 december 2017