Mepore kompresser ingår i läkemedelsförmånerna

TLV bedömer att förutsättningar för subvention är uppfyllda.
Mepore med häfta 9 x 10 cm kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 15 februari 2018

Publicerad 01 februari 2018